Contenu de l'Article


Contenu de l'Article

Print this article   Email this to a friend

Presse

L'Internationale Socialiste dans la Presse


Mars 2015


Turquie
Secrétaire général de l'IS en Turquie
14-15 Mars

 

 


Socialist International wary over attacks on CHP and fair elections
Hurriyet Daily News, 16 mars 2015
Luis Ayala, the Chilean secretary-general of the Socialist International, came to Turkey last week to express concern about the media campaign by pro-government papers against the main opposition... Lire la suite

Socialist International voices for strong democratic opposition in Turkey
BGN News, 14 mars 2015
During a press statement made with CHP lawmaker Umut Oran, Ayala said all people should come together in a place of common ground so that democracy could function properly. "We are committed to the struggle for true and fair democracy," said Ayala, adding that democracy should be "an anchor."... Lire la suite


 
Medya nas?l bu kadar alçalabilir?
Cumhuriyet, 16 mars 2015
AKP’nin ‘as?l sosyal demokrat biziz’ iddias?ndan hareketle bir dönem alayla kar???k “CHP’yi ç?kart?n bizi al?n” dedi?i Sosyalist Enternasyonal’in ?ilili Genel Sekreteri Luis Ayala geçen hafta Türkiye’yi ziyaret... Lire la suite
 

Socialist leader meets Turkish opposition party head
Turkish Weekly, 14 mars 2015
Socialist International secretary-general met with the head of Turkey's main opposition Republican People's Party in Ankara on Friday. After the meeting, Luis Ayala made a statement to the press together with Republican People's Party lawmaker Umut Oran... Lire la suite
 

Luis Ayala 'Ortak demokratik zeminde bulu?ulabilmeli'
Net Gazete, 14 mars 2015 
Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala 'Demokratik sistemin... Lire la suite
 

Luis Ayala: Türkiye’nin içinde bulundu?u duruma dair endi?eliyiz
Yozgat Ajans, 14 mars 2015
Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala, Türkiye’nin içinde bulundu?u durumdan endi?e duyduklar?n? söyledi. Ayala, "Tam da bu sebepten dolay? Avrupa demokrasisi için çok önemli bir rol oynayan Türkiye’nin içinde bulundu?u duruma dair endi?elerimizi dile getirmek istiyoruz... Lire la suite
 

Luis Ayala: Türkiye’nin içinde bulundu?u duruma dair endi?eliyiz

Bugün, 13 mars 2015
Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala, Türkiye’nin içinde bulundu?u durumdan endi?e duyduklar?n? söyledi. Ayala, "Tam da bu sebepten dolay? Avrupa demokrasisi için çok önemli bir... Lire la suite
 

Ayala: 'Ortak demokratik zeminde bulu?ulabilmeli'

Haberbiz.com, 13 mars 2015
Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala, ?stanbul Milletvekili ve Sosyalist Enternasyonal Genel Ba?kan Yard?mc?s? Umut Oran ile geldi?i CHP'de, Genel Ba?kan Kemal K?l?çdaro?lu ile görü?tü... Lire la suite
 
 
Türkiye’deki geli?melerden endi?eliyiz, seçimleri izleyece?iz

Zaman, 14 mars 2015
Dünyan?n çe?itli ülkelerinden 120’yi a?k?n sol ve sosyalist partinin üye oldu?u Sosyalist Enternasyonel’in (SE) Genel Sekreteri Luis Ayala, Ankara’daki temaslar? çerçevesinde Meclis Ba?kan? Cemil Çiçek ve... Lire la suite
 

Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Ayala, K?l?çdaro?lu'nu Ziyaret Etti

Haberler.com, 14 mars 2015
Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala, demokratik sistemin i?leyebilmesi için herkesin ortak bir demokratik zeminde bulu?abilmesi gerekti?ini belirtti. Ayala, ?stanbul Milletvekili ve Sosyalist Enternasyonal Genel Ba?kan Yard?mc?s? Umut Oran ile geldi?i CHP'de, Genel Ba?kan Kemal K?l?çdaro?lu... Lire la suite
 

 Sosyalist Enternasyonel seçimi izleyecek
Rota Haber, 16 mars 2015
Sosyalist Enternasyonal’in ?ili’li Genel Sekreteri Luis Ayala, Umut Oran ve CHP'ye yap?lanlar?n demokraside yeri olmad???n? söyledi. Ayala, “Erdo?an'a yazaca??m. Seçimlerde gözlemci olarak bizzat... Lire la suite
 

Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri haziran seçimini bizzat izleyecek
Arca, 16 mars 2015
Sosyalist Enternasyonal’in ?ili’li Genel Sekreteri Luis Ayala, Umut Oran ve Cumhuriyet Halk Partisi CHP 'ye yap?lanlar?n demokraside yeri bulunmad??? belirtti . Ayala, “Erdo?an'a yazaca??m. Seçimlerde gözlemci olarak bizzat gelece?im.” diye belirtti... Lire la suite
 

“Sümeyye suikasti” için Sosyalist Enternasyonel ziyareti…
Sözcü, 13 mars 2015
Sosyalist Enternasyonel Genel Sekreteri Luis Ayala, havuz medyas?n?n ‘’Sümeyye Erdo?an’a suikast yap?laca??’’ iddias?yla ba?latt??? kampanyada hedef ald???, CHP ?stanbul Milletvekili Umut Oran’a destek için Türkiye’ye geldi... Lire la suite

Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Ayala:

Time Turk, 12 mars 2015
Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Ayala: Cumhuriyet Halk Partisi ?stanbul ?l Ba?kanl??? taraf?ndan gerçekle?tirilen Per?embe Sohbetleri'nin konu?u olan Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala, "Dünya'da ve Türkiye'de Solun Durumu" konulu konferans verdi... Lire la suite

KEMAL KILIÇDARO?LU LOU?S AYALA ?LE GÖRÜ?TÜ

Haber Turk, 14 mars 2015
SE Genel Ba?kan Yard?mc?s? Umut Oran’?n da kat?ld??? görü?me sonras? Türkiye’ye dayan??ma amaçl? geldi?ini söyleyen Ayala, “Son dönemde üyelerimize kar?? çok ciddi sald?r?lar yap?ld???n? görüyoruz ve bundan büyük bir endi?e duyuyoruz. Ciddi sald?r? derken, Say?n K?l?çdaro?lu’na ve ayn? zamanda birlikte... Lire la suite

K?l?çdaro?lu, SE Genel Sekreteri Louis Ayala ile görü?tü


Medyafarsi, 14 mars 2015

ANKARA, (DHA) - CUMHUR?YET Halk Partisi Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, Sosyalist Enternasyonal (SE) Genel Sekreteri Louis Ayala ile görü?tü... Lire la suite

CHP’ye a??r bir sald?r? var

Milliyet.com.tr, 14 mars 2015
Ayala, CHP’li Umut Oran ile birlikte, s?ras?yla CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu, CHP’li Levent Gök ve TBMM Ba?kan? Cemil çiçek ile görü?tü. K?l?çdaro?lu’nun “CHP tarihinde ilk defa partimize ve bir milletvekiline yönelik bu denli a??r bir sald?r? yap?l?yor... Lire la suite

K?l?çdaro?lu Sosyalist Enternasyonal ile görü?tü

Yeni Safak, 13 mars 2015
CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, SE Genel Sekreteri Louis Ayala ile görü?tü. Görü?menin ard?ndan bir aç?klama yapan SE Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve CHP ?stanbul Milletvekili Umut Oran... Lire la suite

UMUT ORAN'DAN YEN? AÇIKLAMA

Haber 3, 13 mars 2015
CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, Sosyalist Enternasyonal (SE) Genel Sekreteri Louis Ayala ile görü?tü. Görü?menin ard?ndan bir aç?klama yapan CHP ?stanbul Milletvekili Umut Oran, “Veremeyece?imiz hesab?m?z yoktur" dedi... Lire la suite

Umut Oran’dan bir aç?klama daha

Milliyet.com.tr, 13 mars 2015
CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, Sosyalist Enternasyonal (SE) Genel Sekreteri Louis Ayala ile görü?tü. Görü?menin ard?ndan bir aç?klama yapan CHP ?stanbul Milletvekili Umut Oran, “Veremeyece?imiz hesab?m?z yoktur" dedi... Lire la suite

Enternasyonal'den Gezi'ye destek


Gerçek Gündem, 15 mars 2015
Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala ile Sosyalist Enternasyonal Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve CHP ?stanbul Milletvekili Umut Oran, Taksim Dayan??mas? bile?enleri ve dönem sözcüleri ile bir... Lire la suite

Sosyalist Enternasyonal’den Erdo?an’a mektup

Euro News, 16 mars 2015
Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri, ?ilili politikac? Luis Ayala CHP’ye yönelik baz? iddialar üzerine geçti?imiz hafta Türkiye’ye geldi. Ayala’n?n ziyaretinin sebebi 17 ?ubat 2015’te baz? medya... Lire la suite

'Medya nas?l bu kadar alçalabilir?'

Gerçek Gündem, 16 mars 2015
Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala, CHP’li Umut Oran hakk?nda ortaya at?lan “Sümeyye Erdo?an’ suikast komplosu” iddialar?na sert tepki gösterdi... Lire la suite

Sosyalist Enternasyonal CHP'ye yap?lanlar nedeniyle seçimleri izlemeye ald?

Radikal, 16 mars 2015
Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Ayala: Umut Oran ve CHP'ye yap?lanlar?n demokraside yeri yok. Erdo?an'a yazaca??m. Seçimlerde gözlemci olarak bizzat gelece?im... Lire la suite